Afval

Bij elk toiletgebouw staan ondergrondse containers waar u uw afval kunt deponeren. We vragen u het afval te scheiden in glas, papier en restafval. 

Grofvuil dient bij een afvalverwerkingsstraat ingeleverd te worden. 

Lege batterijen kunnen ingeleverd worden in het halletje van de receptie.