Annuleringsfonds

Deelneming aan het annuleringsfonds vrijwaart u tegen de kosten van een annulering veroorzaakt door één van de volgende gebeurtenissen, mits gestaafd met officiële verklaringen (bv brief huisarts):

  • a. bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval, de hoofdpersoon of één der deelnemers overkomen
  • b. bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste graad, van de hoofdpersoon of één der deelnemers. 
  • c. bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel van de hoofdpersoon of één der deelnemers. 
  • d. een bijzondere oproep voor militaire dienst anders dan mobilisatie van de hoofdpersoon of één der deelnemers
  • e. onvrijwillige werkeloosheid van de hoofdpersoon
  • f. het door de hoofdpersoon ter beschikking krijgen van een huurwoning waarvan de huur ingaat binnen 30 dagen voor aanvang van de gereserveerde vakantieperiode.
  • g. noodgedwongen verhuizing van de hoofdpersoon door medische noodzaak, renovatie of verandering van werkkring. 
  • h. het uitvallen van het door de hoofdpersoon voor de reis te gebruiken privé vervoermiddel door diefstal, brand, ontploffing of enig van buiten komend onheil binnen 30 dagen voor de voorgenomen aankomstdatum. 

Deelneming aan het annuleringsfonds dient direct bij reservering te geschieden. De kosten van het annuleringsfonds bedraagt 4,5% van het boekingsbedrag.